"Elle un debesis ir tikai apziņas stāvokļi." Saruna ar "nāves padomdevēju"

Uz augšu