Valsts kanceleja rosina publiskot amatpersonu atalgojumu, nenorādot vārdu un uzvārdu

Budžeta portfelis. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Valsts kanceleja izstrādājusi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma projektu, kurā rosināts publiskot amatpersonu atalgojumu, nenorādot vārdu un uzvārdu.

Valsts kancelejā norādīja, ka, izvērtējot amatpersonu personas datu aizskārumu iepretī sabiedrības interesēm, konstatējams, ka visu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu vārda, uzvārda, amata un izmaksātā atalgojuma publicēšana nesamērīgi aizskar Latvijas Satversmē garantētās personu tiesības uz privāto dzīvi.

Valsts kancelejā arī norādīja, ka katras amatpersonas atalgojuma publicēšana var skart arī tādas personas informācijas apstrādi, kas uzskatāma par privātu, piemēram, kad persona dodas atvaļinājumā, tāpat var tikt nepamatoti apstrādāti sensitīvie dati, proti, par personas vai tā ģimenes locekļa veselību.

"Turklāt nav saskatāms leģitīms mērķis sabiedrībai būt informētai par pilnīgi ikkatras valsts amatpersonas un darbinieka atalgojumu ik mēnesi.

1

Saskaņā ar likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā sabiedrībai jau ir nodrošināta iespēja iepazīties ar konkrētai amatpersonai izmaksāto atalgojumu par gadu," pauda Valsts kancelejā.

Tomēr, lai nodrošinātu samērīgumu starp sabiedrības tiesībām zināt par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un valsts un pašvaldību amatpersonu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību, Valsts kanceleja piedāvā, ka ik mēnesi būtu publicējama visām amatpersonām aprēķinātā bruto darba samaksas kopsumma sadalījumā pa amatu grupām, nevis norādot katras amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu.

"Šādas informācijas publicēšana nodrošinās sabiedrības mērķa - iepazīties ar valsts budžeta līdzekļu izlietojumu - sasniegšanu, tas ir, ik mēnesi iepazīties ar nodokļu maksātāju naudas izlietojumu - cik katrā valsts un pašvaldību institūcijā ir izmaksāts darba samaksā sadalījumā pa amatu grupām," norādīja Valsts kancelejā.

Vienlaikus likumprojekta autori piebilda, ka minētais regulējums neliegs nepieciešamības gadījumā pieprasīt un saņemt detalizētu informāciju par izmaksāto atalgojumu.

1

No likumprojekta arī izriet, ka informācija par atalgojumu būs jānorāda arī tām biedrībām un nodibinājumiem, kas nodrošina valsts pasūtījuma īstenošanu un no kuru finansējuma resursiem vairāk nekā 50% veido valsts budžeta finansējums.

Jau ziņots, ka Valsts kanceleja izstrādājusi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma projektu, kurā piedāvāts mazināt piemaksas un vidējo atalgojumu tuvināt privātā sektora atalgojumam.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka mēnešalgu skalas izmaiņas kopsakarā ar piemaksu apjoma samazinājumu ir viens no svarīgākajiem pasākumiem atlīdzības sistēmas reformā.

Likumprojekta mērķis ir pārskatīt līdzšinējo atlīdzības politiku, uz iekšējās ekonomijas rēķina ceļot mēnešalgu līmeni valsts pārvaldē līdz 80% no darba samaksas mediānas privātajā sektorā līdzīgas vērtības amatiem. Plānots, ka izcilākie nodarbinātie varēs saņemt mēnešalgu, kura būs tieši tāda pati vai nedaudz lielāka nekā vidusmēra darbinieka atlīdzība darba tirgū, skaidroja Valsts kancelejā.

Likumprojekts vēl jāizskata Ministru kabinetam, bet gala lēmums jāpieņem Saeimai.

Aktuālākās ziņas