FKTK brīdina: Latvijā darbojas negodīgi ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji

Ilustratīvs attēls

FOTO: Pixabay

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par Igaunijas uzņēmuma "EverStride" un Sentvinsentas un Grenadīnas uzņēmuma "Plus One Ltd", izmantojot zīmolu "Marketcfd", piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem.

FKTK norāda, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijā.

"Minēto uzņēmumu pārstāvji, veicot telefona zvanus un nosūtot elektroniskā pasta vēstules, aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja," skaidroja komisijā.

2

Ja ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, FKTK aicina vērsties Valsts policijā.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci ieguldījumu piesaistei. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, FKTK rekomendē doties uz banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļa vietnē.

Redaktors iesaka