VM: PVN likmes samazināšana zālēm nav efektīvākais atbalsta veids mazāk turīgajiem iedzīvotājiem

Aktuālākās ziņas