LM rosina izveidot Centrālo bērnu tiesību aizsardzības iestādi, samazināt bāriņtiesu skaitu un pašvaldību ietekmi uz tām

Aktuālākās ziņas