RSU attālinātās studijas notiks līdz šī akadēmiskā gada rudens semestra beigām

Aktuālākās ziņas