Tiesībsargs: Prasība vakcinēt RSU studentus būtu jāpaplašina

LETA
Tiesībsargs: Prasība vakcinēt RSU studentus būtu jāpaplašina
Facebook Telegram Draugiem Twitter Whatsapp
Comments 18
Tiesībsargs Juris Jansons.
Tiesībsargs Juris Jansons. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Respektējot katra indivīda subjektīvās tiesības veikt brīvas izvēles, ir nepieciešams ievērot samērību ar vairākuma interesēm, norādīja tiesībsargs Juris Jansons.

Valsts nevar pieļaut atsevišķu indivīdu subjektīvās intereses stādīt augstāk par valsts un sabiedrības vairākuma interesēm, vērtējot Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lēmumu studijām pamatā pielaist pret Covid-19 vakcinētas personas, uzskata Jansons.

RSU ir paziņojusi, ka no nākamā mācību gada studiju darbā pamatā varēs piedalīties personas, kuras vakcinējušās pret Covid-19, "lai turpinātu RSU studiju un zinātnisko darbību pandēmijas apstākļos, mazinot studējošo un personāla veselības apdraudējumu un ievērojot valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus".

Pēc šī universitātes paziņojuma tiesībsargs saņēmis daudzu personu iesniegumus ar lūgumu izvērtēt RSU rektora rīkojumu, kas nosaka studējošo un darbinieku kategorijas, kas drošā veidā varēs piedalīties studiju procesā, tostarp ārstniecības iestādēs, no šī gada 30. augusta. Iesniegumos ticis pausts sašutums par piespiedu vakcinācijas noteikšanu.

Vērtējot situāciju, tiesībsargs secinājis, ka būtiskāko īpatsvaru RSU studiju darba apjomā veido medicīnas un veselības aprūpes jomas.

Tajās tiek gatavoti jaunie speciālisti reglamentētajās profesijās un specialitātēs, un visas sabiedrības interesēs ir panākt, lai šādi speciālisti tiek sagatavoti kvalitatīvi un pilnvērtīgi.

"Medicīnas un veselības aprūpes studiju procesa būtiska, integrēta un neatņemama sastāvdaļa ir praktiskās mācības reālos klīniskās vides apstākļos ārstniecības iestādēs jeb mācības "pie pacienta gultas".

Tādējādi arī valsts interesēs ir nepieļaut riskus par augstākās izglītības studiju procesu pārlieku un nekontrolētu novirzīšanos no akreditācijas ietvaros noteiktajiem satura, apjoma un izpildes noteikumiem," atzīmē tiesībsargs.

Praktisko mācību īstenošanā RSU ar ārstniecības iestādēm slēdz līgumus un jau šobrīd ir saņemti skaidri norādījumi, ka atsevišķas slimnīcas, kā iestādes ar visaugstāko Covid-19 izplatības risku, aizsargājot pacientu vitālās intereses, jo īpaši augstas riska grupas personas, kurām Covid -19 inficēšanās var būt saistīta ar smagiem veselības traucējumiem un pat nāvi, atteiks turpmāk pieņemt studējošos, par kuriem nav pierādījumu, kā par Covid-19 infekcijas drošām personām, atzīmējis tiesībsargs. Tiesiskais ietvars šādam ierobežojumam ir noteikts Ministru kabineta noteikumos.

Tiesībsargs uzsver, ka infekcijdrošas vides radīšana ir svarīga ne tikai darbinieku, studējošo un sabiedrības interesēs, bet pat izšķiroša vairāku studiju programmu turpmākajā realizācijā vispār, proti, veselības aprūpes jomas studiju būtiska un neatņemama studiju procesa sastāvdaļa ir praktiskais darbs ārstniecības iestādēs, bet tās nav ieinteresētas pakļaut riskam savu personālu un pacientus.

Lai nākamajā akadēmiskajā gadā RSU studiju procesā ieviestu un nodrošinātu Covid-19 infekcijdrošu vidi, ticis izdots minētais RSU rektora rīkojums.

Turklāt tā kā klātienē, īstenojot darbu RSU ēkās un telpās, pilnībā nav novēršama gan veselības aprūpes studiju jomu, gan sociālo zinātņu studiju jomu studējošo un akadēmiskā personāla saskarsme, tad infekcijdrošu vidi nepieciešams ieviest arī attiecībā uz sociālo zinātņu jomu studējošajiem.

Tā kā šobrīd pasaulē vienīgie pieejamie līdzekļi infekcijdrošas vides panākšanā ir vakcinācija, pārslimošanas fakts vai testēšana, tad RSU izvēles iespējas bijušas tikpat ierobežotas, lai nodrošinātu drošu studiju procesu.

Covid-19 pandēmijas un tās izraisīto ierobežojumu ietekmē RSU jau nepilnu pusotru gadu ir bijusi spiesta faktiski pilnībā samazināt studijas klātienē, tātad - arī praktiskās mācības, šajā laikā pieliekot bezprecedenta pūles studiju realizācijas pārveidošanai tādējādi, lai nepārtrauktu studiju procesu pavisam un to turpinātu, uz laiku atliekot praktiskās mācības.

Vienlaikus šobrīd praktisko mācību atlikšanas laika rezerves ir teju pilnībā izsmeltas, tiesībsargam skaidrojusi augstskola.

RSU atzīmējusi, ka nav noteikusi vakcināciju pret Covid-19 kā obligātu, bet gan noteikusi minētās izvēles iespējas.

Turklāt, vērtējot Ministru kabineta noteikumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", šīs izvēles ir pielīdzināmas sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai, kas šajā epidemioloģiski nestabilajā situācijā kalpo kā līdzeklis sabiedrības atgriešanai normālos dzīves apstākļos.

"Neapšaubot katra indivīda tiesības izlemt par vai pret vakcinēšanos, kur katrs lēmums ir balstīts racionālos apsvērumos, nevis, piemēram, sazvērestības teorijās, sociālajos tīklos anonīmi izplatītā dezinformācijā vai ignorancē, RSU ir noteicis vairākus studiju turpināšanas vai uzsākšanas kritērijus. No cilvēktiesību viedokļa raugoties, šādi noteiktiem ierobežojumiem ir jābūt, pirmkārt, ar leģitīmu mērķi, kas konkrētajā gadījumā ir sabiedrības veselības drošības apsvērumi, otrkārt, iespējām ir jābūt vairākām, ko arī paredz rektora rīkojums," vēsta tiesībsargs.

Tiesībsargs pievienojas RSU paustajam, ka, respektējot katra indivīda subjektīvās tiesības veikt brīvas izvēles, ir nepieciešams ievērot samērību ar vairākuma interesēm, proti, valsts nevar pieļaut atsevišķu indivīdu subjektīvās intereses stādīt augstāk par valsts un sabiedrības vairākuma interesēm, neapdomīgi izvēloties tādus risinājumus, kuri pieļauj vai pat sekmē nekvalitatīvu speciālistu iekļaušanos medicīnas un veselības aprūpes jomās.

Tai pat laikā viņš atzīmē, ka RSU un studējošos saista noslēgti studiju līgumi, kas nozīmē, ka RSU ir arī civiltiesiskas saistības un atbildība pret studējošajiem par to, ka RSU nodrošinās viņiem studiju programmas apguvi pilnībā.

Ņemot vērā šādus apstākļus, tiesībsarga ieskatā, personām, kuras nav izlēmušas par labu vakcinācijai, nav pārslimojušas, vai kuras nevēlas veikt testus, ir iespēja ar augstskolu vienoties par akadēmiskā gada piešķiršanu, lai, stabilizējoties vispārējai epidemioloģiskai situācijai valstī kopumā, iespējami arī nevakcinētās personas varētu turpināt studijas.

Papildus tam RSU piebildusi, ka vairums studējošo izprot objektīvo situāciju un vēlas studiju procesa turpināšanu infekcijdrošos apstākļos, kas viņiem nozīmētu drošību gan veselībai, gan studiju procesa kvalitātei, kas, organizējot attālināto mācību procesu īpaši medicīnas nozarē studējošajiem, praktiski nav iespējama.

Kā ziņots, no šā gada 30. augusta RSU studiju darbā pamatā varēs piedalīties personas, kuras vakcinējušās pret Covid-19.

RSU rektora rīkojums nosaka studējošo un darbinieku kategorijas, kas drošā veidā varēs piedalīties studiju procesā, tostarp ārstniecības iestādēs, no 30. augusta.

RSU noteikusi, ka klātienes studiju procesā drīkstēs piedalīties personas, kas vakcinētas pret Covid-19, sākot ar 15. dienu pēc pilna vakcinācijas kursa vai sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc vakcīnas "AstraZeneca" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc vakcīnas "AstraZeneca" otrās devas saņemšanas.

Studiju procesā klātienē varēs piedalīties arī personas, kuras var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju līdz 180. dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Tāpat piedalīties drīkstēs personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19, pie nosacījuma, ka regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai ārstniecības iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem ir saņemts negatīvs SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāts. Testa izmaksas būs jāsedz pašai personai.

Savukārt personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 un kurām ir dokumentāri apstiprināts anafilaktiskas reakcijas fakts pēc pirmās vakcīnas pret Covid-19 veikšanas, studiju procesā klātienē varēs piedalīties pie nosacījuma, ka regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai ārstniecības iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem ir saņemts negatīvs SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāts. Testa apmaksu šādā gadījumā veiks RSU.

Kā norāda RSU, Latvijā ir pieejama bezmaksas vakcinācija pret Covid-19, kā arī pati RSU jau organizēja un turpinās organizēt kolektīvo vakcināciju universitātes telpās, lai vairotu kolektīvo imunitāti studējošo un darbinieku vidū.

Universitātē uzsver, ka vakcinācija ir vienīgais zinātnē balstītais, drošais veids, kā būtiski mazināt infekcijas izplatīšanās riskus un atkal nodrošināt klātienes studiju darbu un pētniecību RSU. Pierādījumi liecina, ka pieejamās Covid-19 vakcīnas efektīvi aizsargā no saslimšanas un ievērojami mazina infekcijas izplatību.

Tikmēr atsevišķi RSU studenti ir izplatījuši paziņojumu, ka viņi augstskolas rektoram nosūtījuši pārsūdzības iesniegumu, kurā apstrīdēts rektora izdotais rīkojums par studiju procesa organizēšanu pēc šā gada 30. augusta. Viņuprāt, izvirzītie nosacījumi studējošajiem radot diskriminējošu attieksmi un esot "pretrunā virknei starptautisku dokumentu". Sociālajos tīklos ievietotā informācija liecina, ka viens no galvenajiem šīs iniciatīvas virzītājiem ir partijas "Likums un kārtība" dibinātājs.

Tēmas
Aktuālākās ziņas
Jaunākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu