Rīdzinieks neizpratnē, kā "EuroPark" fiksē transprotlīdzekļu uzturēšanos autostāvietā

Aktuālākās ziņas