Kavējas Valsts prezidenta solītie grozījumi Partiju finansēšanas likumā

Aktuālākās ziņas