Autotransporta direkcija pirms termiņa varētu lauzt līgumu "Liepājas autobusu parku"

LETA
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls. Foto: Petair/Shutterstock

Autotransporta direkcijas brīdinājusi "Liepājas autobusu parka" valdi, ka tā varētu lauzt līgumu pirms termiņa, jo ilglaicīgi nav izpildīti reisi. 

Autotransporta direkcijas valde piektdien, 5. augustā, tiešsaistē tikās ar "Liepājas autobusu parka" vadību jautājumā par liela apjoma reisu neizpildēm. Kopš 2022. gada 1. jūlija, kad "Liepājas autobusu parks" uzsāka apkalpot pasažierus reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkraukles novados, līdz 4. augustam ieskaitot, kopumā nav izpildīti 344 reisi.

Piektdien, 5. augustā, "Liepājas autobusu parks" plāno neizpildīt 19 reisus.

Autotransporta direkcija ieilgušo situāciju ar reisu neizpildēm Ogres un Aizkraukles novados vērtē kā kritisku un šodien brīdināja "Liepājas autobusu parka" vadību par iespējamu pirmstermiņa līguma laušanu.

"Iepirkumā par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkraukles novados uzvarēja uzņēmums "Liepājas autobusu parks", kas uzņēmās pilnu atbildību par savu saistību izpildi, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu.

Tagad mēs redzam, ka šī apņemšanās nav balstīta darbos, no kā cieš pasažieri. "Liepājas autobusu parks" lielo reisu neizpildi pamato ar cilvēkresursu trūkumu. Autotransporta direkcija uzskata, ka tā tomēr ir uzņēmuma vadības nolaidīga attieksme pret uzņemtajām saistībām, jo mēs redzam, ka šāda mēroga reisu neizpildes citos novados nav vērojama," norāda Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija uzdeva "Liepājas autobusu parkam" izstrādāt un līdz otrdienai, 9. augustam, iesniegt detalizētu pasažieru informēšanas un apziņošanas plānu par aktuālajām izmaiņām kustības sarakstos, kā arī informāciju par vadītāju skaitu un rezervēm pakalpojuma nodrošināšanai tuvākajam mēnesim un rudens sezonai.

Vienlaikus situācijai ar neizpildītajiem reisiem Autotransporta direkcija lūdza detalizētu informāciju "Liepājas autobusu parkam" par vakardienas negadījumu Ogres novadā, kā arī uzņēmuma rīcību saistībā ar palīdzības sniegšanu cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem.

Autotransporta direkcija atgādina, ka gadījumā, ja reģionālajā starppilsētu vai vietējas nozīmes maršrutā ir atcelts reiss, uz kuru pasažieris ir iegādājies biļeti, pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies pasažierim.

Šādos gadījumos pasažierim ir jāvēršas pie pārvadātāja, kura pienākums ir 100% apmērā apmaksāt iegādātās biļetes cenu. Pārvadātājam ir pienākums segt pasažierim arī zaudējumus, kas radušies neizpildītā reisa rezultātā. Piemēram, iepriekš apmaksāta ārsta vizīte, biļetes uz pasākumu (teātris, kino, koncerts u.tml., biļetes uz nokavēto nākamo braucienu (autobusu, vilcienu, lidmašīnu) u.c.

Tāpat pārvadātājam ir pienākums apmaksāt pasažierim negūtos ienākumus, ja neizpildītā reisa rezultātā pasažieris nav varējis ierasties darbā un saņemt par nokavētajām darba stundām atalgojumu.

Autotransporta direkcija iesaka pasažieriem laikus plānot savus braucienus un gadījumos, ja kāds no reģionālo starppilsētu vai vietējas nozīmes maršruta reisiem netiek izpildīts, izmantot citu transporta līdzekli (piemēram, taksometru), lai nokļūtu uz apmaksāto ārsta vizīti, teātri, nākamo braucienu ar autobusu, uz kuru biļete jau ir nopirkta, vai savu darba vietu. Šādos gadījumos pārvadātāja pienākums ir apmaksāt cita transporta līdzekļa (piemēram, taksometra) izdevumus.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu