FOTO: larta.org

Valsts policijas Ekonomikas policijas pārvalde un autortiesību aizsardzības organizācija «Business Software Alliance» (BSA) Latvijas komiteja uzskata, ka Pirātisma apkarošanas birojs jāveido uz Ekonomikas policijas Intelektuālā īpašuma noziegumu apkarošanas nodaļas bāzes, savstarpējās tikšanās laikā atzina Ekonomikas policijas priekšnieks R. Kviesītis, priekšnieka vietnieks G. Gudermanis un nodaļas priekšnieks Ē. Zaics, kā arī BSA valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs.

Gan policijas pārstāvji, gan BSA norāda, ka šāds Pirātisma apkarošanas biroja izveides variants būtu efektīvāks par patlaban apspriežamo risinājumu — dibināt to kā koordinējošu un organizējošu institūciju, kurā strādās pārstāvji no Iekšlietu, Kultūras un Tieslietu ministrijas. Policijas un BSA pārstāvji atzīmē, ka, veidojot biroju uz Ekonomikas policijas Intelektuālā īpašuma noziegumu apkarošanas nodaļas bāzes, būtu skaidrs jautājums par atbildīgo darbinieku pilnvaru apjomu, un tas veicinātu daudz efektīvāku un vērienīgāku policijas darbu autortiesību pārkāpumu apkarošanā. Kā zināms, šobrīd Ekonomikas policijā ar pirātisma apkarošanu nodarbojas tikai seši cilvēki.

Ekonomikas policijas priekšnieks R. Kviesītis atzinīgi novērtēja BSA iniciatīvu kopā ar Tiesu ekspertīžu centru rīkot datorprogrammu ekspertu apmācību, tādējādi palielinot to ekspertu skaitu, kas būtu kompetenti veikt policijai nepieciešamās ekspertīzes. Kvalificētu ekspertu trūkums lielā mērā traucē policijai efektīvi apkarot pirātismu.

Kā atzina R. Kviesītis, lielas problēmas sagādā arī nepilnības likumdošanā, it sevišķi Krimināllikuma 148. un 149. pants, kuros uzlikta pārāk liela pierādījumu nasta procesa virzītājam, kas turklāt nav samērīga ar soda mēriem. Lai risinātu šo situāciju, abas puses nolēma ar kopīgiem priekšlikumiem griezties pie Tieslietu ministres V. Muižnieces.

Tika nolemts, ka turpmāk, paralēli populārāko datorprogrammu legalitātes pārbaudēm, policija pievērsīs īpašu uzmanību arī ražošanas procesu pārvaldības datorprogrammām, piemēram, CAD / CAM / CAE.