Zivis nārsta laikā tiks sargātas

1. oktobrī sākās lašveidīgo zivju (lašu, taimiņu un foreļu) ķeršanas liegums, kas ilgs līdz 30. novembrim. Zivis nārsto. Valsts vides dienesta (VVD) Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Rīgas sektora vecākais inspektors Uldis Lencbergs teic, ka finansējums zivju resursu aizsardzībai atvēlēts neliels, tomēr darbinieki cenšas ar esošo iztikt un ir apņēmības pilni zivis sargāt.

Liels gandarījums, ka lieguma laikā inspektori nebūs vieni, viņiem palīdzēs arī daudzi citi. Vidzemes piekrasti, tostarp mazās upītes, palīdzēs pārbaudīt VVD Jūras kontroles daļas bijušā Salacgrīvas kontroles sektora inspektori. Aktīvi iesaistīties gatava Makšķernieku asociācijas operatīvā grupa, biedrība Mēs zivīm. U. Lencbergs sazinājies ar Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroju, tātad iespēju robežās palīdzēs arī policisti. Tāpat sniegt atbalstu gatavs Zemessardzes 27. bataljons. Protams, ir labi, ja sabiedrība gatava iesaistīties - ziņot par zivju ķeršanas nelikumībām. Tiesa, inspektors nevar solīt, ka spēs aizbraukt uz katru notikuma vietu, ja vien nebūs kas ārkārtējs. Ir grūtības ar degvielu - piešķirtais limits pārāk mazs. Tomēr vismaz kaut kas. Arī pašvaldības ir gatavas nedaudz atbalstīt ar degvielu.

Vecākais inspektors skaidro, ka intensīvāka darbošanās notiekot Cēsu pusē. Bijušajā Limbažu rajonā problēmu neesot tik daudz. Iemesls - te ir ezeru apsaimniekotāji, kuri par ūdenstilpēm rūpējas un tās uzmana. Turklāt modri ir arī paši makšķernieki. Salacgrīvas makšķernieku kluba Salackrasti valdes priekšsēdētājs Oļegs Sumčenko teic, ka kluba biedri sabiedriskā kārtā maliķus vaktējot cauru gadu. Panākumi jau esot jūtami. - Salacas lejtecē nelikumības esam krietni apkarojuši, toties augšteci vēl sākam apgūt. Kopš esam novadā, kontrolējam visu tā teritoriju, bet Ainaži mums vēl pasveša puse, - teic O. Sumčenko.

U. Lencbergs atgādina, ka iespējamajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpējiem jārēķinās ar sodiem - gan naudas, gan kriminālatbildību. Ja citā laikā nelikumīgi iegūts lasis vai taimiņš maksā Ls 100, makšķerējot lieguma laikā vai ar neatļautiem rīkiem, tiek piemērots koeficients 5. Rezultātā summa, atlīdzinot zaudējumu, kādu fiziskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis, par vienu ūdens iemītnieku ir 500 latu.

Uz augšu