<i>Mēdiņi, sekotne</i> un citi ieteikumi gada vārda un nevārda titulam

FOTO: Lita Krone/LETA

Aizritējušā gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptaujai jau iesniegti itin interesanti ieteikumi, bieži ar paskaidrojumiem, gan vērā ņemamiem, gan arī vienkārši asprātīgiem. Šobrīd jau var spriest, ka 2012. gadā turpinās pēdējo gadu pagrieziens: pieteikto vārdu atkal varētu būt vairāk nekā nevārdu un teicienu. Piesūtīti trāpīgi jaunvārdi, to vidū arī latviski labi saprotami meklējumi svešvārdiem. Spārnoto teicienu skaitā, kā parasti, atkal ir vairāk tādu, kas ir saistīti ar polītiku vai polītiķiem un ir zīmīgi 2012. gadam.

Šī ir desmitā šādu meklējumu reize. Par šādu akciju jau ir dzirdējis gandrīz katrs, tomēr vēl arvien ir tādi, kas nav lasījuši vai dzirdējuši, ka arī paši var piedalīties un iesniegt priekšlikumus, jo tie netiek īpaši gaidīti no valodniekiem. Tāpat kā līdz šim, arī šoreiz pieteikumus sūtīt ir aicināti visu paaudžu ļaudis un katrā ziņā arī jaunieši un bērni. (Droši vien būtu arī jāatgādina, ka RLB LVAK nav valsts iestāde un šā pasākuma rīkotāji par to nekādu atlīdzību nesaņem.) līdzšinējos desmit gados par šo pasākumu un tā norisi saņemts daudz atzinības. Dalībnieki izteikušies, ka tas rosina vairāk padomāt par to, kāda ir valoda, kuŗu lietojam. Atzinīgi tiek vērtēta izdevība «uzlabojumus meklēt nevis sausā zinātniskā līmenī, bet katram pašam atklājot mūsu valodas iespējas un bagātību».

Gada vārds — spilgtākais un trāpīgākais no tiem pēc latviešu valodas likumībām veidotajiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā izskanējuši pirmo reizi, iemantojuši vai atguvuši populāritāti vai arī lietoti ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds — spilgtākais no nejēdzīgi darinātiem vai nevajadzīgi aizgūtiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā parādījušies vai manāmi izplatījušies, vai arī jau pazīstamiem vārdiem, kas šajā gadā plaši lietoti neiederīgā vai nevajadzīgi sagrozītā nozīmē (piemēram, pēc citu valodu parauga).

Gada spārnotais teiciens — spilgtākais vai dīvainākais no dažādajiem teicieniem, kas attiecīgajā gadā bieži lietoti vai sabiedrībā sevišķi pamanīti.

Jaunrades iespēja! Desmitajā gadskārtā pieteikumus aicinām iesūtīt arī eksperimentālā sadaļā «Jaunvārdu kalve », kuŗā centīsimies rast ikdienas dzīvei derīgus un viegli saprotamus jaunvārdus. Aicinām iesūtīt atvasinājumus ar izskaņām -ietis (paraugi: iezemietis, lejputrietis, trojietis, vīrietis), -nieks (paraugi: bagātnieks, saimnieks, smecernieks, starpnieks) un -snis (paraugi: apvārsnis, atvārsnis, ceturksnis, dzelksnis, gulsnis, slieksnis, sniegvilksnis, trejdeksnis, troksnis) ; arī ar šo izskaņu sieviešu dzimtes un deminutīva versijām (paraugi: jauniete; vēsturniece; aploksne; jātnieciņš).

Mēģināsim arī meklēt atbildes uz jautājumu «Vai tas uz palikšanu?», šoreiz par sen radušos, bet nesen atdzīvojušos un ikdienā plaši ieviesušos vienkāršrunas vārdu «forši»: gaidām trāpīgus ieteikumus tā aizstāšanai.

Par vārdu «forši» jau iesūtīts ļoti daudz viedokļu un priekšlikumu. Izrādās, daudziem tas ir visai pieņemams un pierasts. Tomēr tā vietā ir ieteikti arī vismaz 50 citi vārdi. – Žūrija vēl līdz otrdienai, 15. janvārim, e-pastkastē gadavards @inbox.lv gaida tikpat aktīvu interesi un aktuālus jaunus vai «atdzīvojušos» vārdus, kas derētu nevajadzīgu svešvārdu vietā vai kas izsacītu kādu nojēgumu, kam līdz šim trūcis trāpīga apzīmējuma, tādus, kas būtu pelnījuši kļūt par gada vārdu. Tāds pirms gada bija «staidzināt», agrāk «glābējsilīte»; «talkot», «ēnstrādnieks», «draugoties», «mēstule»...

2012 . gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu paziņos īpašā preses konferencē 2011. gada 21. janvārī.

No līdz šim saņemtajiem ierosinājumiem uzmanību jau guvuši, piemēram, šādi (atgādinām, ka tie ir tikai starprezultāti ):

No GADA VĀRDA kandidātiem

fotorēt Kāds mazdēls ieteicis «fotografēt» vietā

sekotne Kādas interneta lapas sekotāju pulks, saite

traukotne Trauku mazgājamā mašīna

naudiņš Vaučers

spridzīgi, prīmā, jauks, iznesīgs, vai ku labs, jestri.... Forši, foršs, forša

pludbols vai pludbumba Pludmales volejbols

mēdiņi Mediju nepatiesas ziņas

dažpadsmit Divpadsmit līdz piecpadsmit

daždesmit Trīsdesmit līdz sešdesmit

sadakšot Divgadīgā Emīlija tā nosaukusi saspaidīšanu ar dakšiņu

No GADA NEVĀRDA kandidātiem

polārblāzma ziemeļblāzma

dēļ naudas, dēļ sliktās pašsajūtas u. tml. Nepareizi lietots sarunās, TV filmu tulkojumos

krieviskais «davai» «Visu Latvijas neatkarības gadu nevārds!»

«meinstīms» Otto Ozols: «.. paliek šķebīgi. Vai mums savu vārdu trūkst?“

vāciskais «stādīt priekšā» iepazīstināt

saiklis «jo», ja to lieto nevietā Kāpēc tu vakar neatnāci? – Jo es biju slims.» (Pareizi: «Tāpēc, ka biju slims»

atgriezt parādu Atmaksāt parādu, nokārtot parādus

deinstitucionalizācija

«Fukusima» Kā skaidro Japānas vēstniecība, vārds japāņu valodā izrunājams ar mīkstu «s», tātad tuvāk «š», tādēļ visā pasaulē (iz ņemot Krieviju) pilsētu apzīmē ar vārdu «Fukušima» (tāpat arī «Hirošima» u. tml.).

reciklēt pārstrādāt, pārdarbināt, atsākumot

No pieteiktiem SPĀRNOTIEM TEICIENIEM

«Ja būtu jānosaka gada vārds, nevārds politikā, tas 12. gadā noteikti būtu ‘demisija’» Žurnāliste raidījumā

«Laba valsts ir grūta valsts» Virsnieks Jurijs Timofejevs

«Godātie Latvijas iedzīvotāji un valsts patrioti visā pasaulē!» No V.Dombrovska Vecgada uzrunas

«Latvija būs veiksmes stāsts tikai tad, kad tā domās iedzīvotāji» V. Dombrovska Vecgada uzrunā

Eiropas «kuģis» negrimst, bet viņš ir jānoliek uz stabiliem pamatiem! Žanete Ozoliņa, LR-1

«Joprojām aktuāli kaŗi ar vēsturi» vēsturnieks Uldis Neiburgs

«Vilks paziņoja, ka Lapsas sūdzība par Zaķa pārkāpumu tiks izskatīta» Valdis Dombrovskis

Atgādinājums

Ieteikumi 2012 . gada vārdam, nevārdam un spārnotam teicienam piesūtāmi līdz 2013. gada 15. janvārim (otrdiena), rakstot RLB Latviešu valodas attīstības kopai uz adresi Merķeļa ielā 13 , Rīga, LV-1050, vai gadavards @inbox.lv

Sūtītāji aicināti, ja iespējams, norādīt, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots. Lūdzu, miniet arī savu vārdu, uzvārdu un adresi (vēlams , arī edresi).

2012 . gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens tiks paziņoti īpašā preses konferencē 2013. g. 21. janvārī.

Vērtētāji būs dažādu jomu lingvisti un valodas praktiķi no trim organizācijām – RLB Latviešu valodas attīstības kopas, Latvijas Rakstnieku savienības un LZA Terminoloģijas komisijas.

Līdzšinējie gada vārdi : zīmols (2003), mēstule (angliskā «spams» vietā; 2004), smacenis (angliskā «smogs» vietā savulaik darinājis rakstnieks Anšlavs Eglītis; 2005), draugoties (2006), ēnstrādnieks (2007), talkot (2008), glābējsilīte (2009), zibakcija (2010), staidzināt (2011).

Līdzšinējie gada nevārdi : eiro (nelokāmības dēļ; 2003), māsterplāns (ieteikts aizstāt ar «virsplāns»; 2004), centrs (domāta tirgotava, kopētava u.tml.; 2005), hendlings (2006..