RS aicina gatavoties apkures sezonai

FOTO: Zilgma Kukle/LETA

Uzņēmums «Rīgas siltums» (RS), gatavojoties apkures sezonai, atgādina, ka Rīgā apkuri klients var uzsākt sev vēlamā laikā pie nosacījuma, ka mājai nav parādu par patērēto siltumenerģiju un ir tehniski sagatavots siltummezgls. Vienlaikus RS informē, ka izrakstīto rēķinu nomaksas procents, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir uzlabojies par pieciem procentpunktiem.

Iedzīvotājiem šogad bija vieglāk norēķināties par piegādāto siltumu, jo RS vidējais siltuma tarifs (oktobris – jūlijs) bija 57,20 EUR/MWh, kas ir par 9% zemāks nekā gadu iepriekš, kad tas bija 62,73 EUR/MWh. Arī ziema bija silta, kā rezultātā tika patērēts mazāk siltumenerģijas.

Lai nodrošinātu izrakstīto rēķinu par patērēto siltumenerģiju apmaksu, RS darbinieki veic nepārtrauktu problemātisko klientu monitoringu, brīdinājumu vēstuļu izsūtīšanu, kā arī telefoniski atgādina par nepieciešamību veikt norēķinus par patērēto siltumu.

Jau četras apkures sezonas RS praktizē informatīvo vēstuļu izsūtīšanu to dzīvokļu īpašniekiem, kuru apsaimniekotāji neveic samaksu par patērēto siltumenerģiju. Šogad izsūtītas vairāk nekā 27 000 vēstuļu.

Pēc informatīvo vēstuļu saņemšanas dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistās ēku pārvaldīšanas procesā un, sadarbojoties ar ēkas apsaimniekotāju, kopīgi cenšas atrisināt parāda rašanās un nomaksas jautājumus.

RS aicina dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekus pievērst uzmanību savu apsaimniekotāju darba kontrolei. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbild dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks).

Siltumapgādes uzņēmums aicina apsaimniekotājus un īpašniekus, kuru ēkās RS neveic iekšējo ēku siltumapgādes sistēmu apkalpi, laicīgi sagatavot mājas inženiertehnisko sistēmu un individuālo siltummezglu, lai neaizkavētu apkures sezonas uzsākšanu.

Savukārt dzīvokļu īpašnieki, kuri plāno vēl nomainīt sildķermeņus, tiek aicināti veikt šos darbus līdz apkures sezonas sākumam. Pirms remontdarbiem nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, kas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku/apsaimniekotāju. Pēc radiatoru nomaiņas jāveic apkures sistēmas uzpildīšana, atgaisošana un izjauktā posma savienojuma vietu blīvuma pārbaude.

RS vērš uzmanību uz to, ka pareiza, saskaņota radiatoru maiņa ir ļoti būtiska, jo savādāk var tikt izjaukta siltumapgādes sistēma, kā rezultātā siltuma sadale būs nevienmērīga - kādos dzīvokļos veidosies pārkure, bet citos dzīvokļos iedzīvotāji sals.

Uz augšu