Ģimeņu pabalstu galīgā versija: Piemaksa par diviem bērniem € 12, trim - € 66 un četriem - € 116

FOTO: Reuters/ScanPix

Labklājības ministrija (LM) Saeimā iesniegusi priekšlikumu, kas paredz saglabāt esošos ģimenes valsts pabalstus un noteikt piemaksas apmēru, ņemot vērā ģimenē audzināmo nepilngadīgo bērnu skaitu, pastāstīja ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Linda Liepa.

LM priekšlikums paredz piemaksas apmēru par diviem bērniem noteikt 12 eiro mēnesī, par trīs - 66 eiro, par četriem - 116 eiro, par pieciem - 166 eiro, par sešiem - 216 eiro, par septiņiem - 266 eiro, bet par astoņiem un vairāk bērniem piemaksas apmērs sasniegs 316 eiro mēnesī.

Vienlaikus, pēc Liepas paustā, arī turpmāk plānots saglabāt esošo pabalsta piešķiršanas kārtību, ņemot vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus, un apmērus, proti, par pirmo bērnu ģimenes valsts pabalsts joprojām būs 11,38 eiro mēnesī, par otro - 22,76 eiro, par trešo - 34,14 eiro un tā tālāk.

Ministrija priekšlikumus izstrādāja, ņemot vērā Demogrāfisko lietu padomes sēdēs nolemto un ievērojot Ministra kabineta noteiktos nosacījumus.

Tāpat LM Saeimā iesniegusi priekšlikumus likumprojekta «Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā» 2.lasījumam. Grozījumi attiecībā uz ģimenes valsts pabalstu paredz izslēgtu normu, kas nosaka, ka ģimenes valsts pabalstu nepiešķir par bērnu, kas uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

Ar grozījumiem tiks noteikts arī, ka par divu un vairāk bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 19 gadu vecumam, audzināšanu pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta tiek piešķirta piemaksa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Līdz ar to piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta apmērs būtu atkarīgs no šo bērnu skaita, kuri ir vecumā, par kādu tiek piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Pēc Liepas paustā, plānots, ka piemaksas izmaksa tiktu sākta no nākamā gada 1.marta, bet ģimenes valsts pabalsta izmaksa profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri saņem stipendiju, - no 2018.gada 1.janvāra. Vienlaikus plānots noteikt arī pārejas periodu, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, lai nodrošinātu, ka piemaksas atkarībā no bērnu skaita un ģimenes valsts pabalsts profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri saņem stipendiju, par periodu no šo normu spēkā stāšanās dienas tiek izmaksāts ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Liepa norādīja, ka par visu minēto vēl līdz gada beigām lems Ministru kabinets un Saeima.

Uz augšu
Back