EP deputāti rosinās jaunus pasākumus plastmasas pārstrādes veicināšanai

FOTO: pexels.ocm

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien Strasbūrā notiekošās plenārsesijas laikā rosinās jaunus pasākumus plastmasas pārstrādes veicināšanai un balsos par divējādas patēriņa preču kvalitātes izskaušanu, aģentūru LETA informēja EP Informācijas birojā Latvijā.

Eiroparlamentārieši rosinās jaunus pasākumus plastmasas pārstrādes veicināšanai. EP deputāti atbalsta vienota tirgus izveidi pārstrādātajai plastmasai un piedāvā jaunus soļus cīņai ar atkritumiem jūrā.

Stimuli atkritumu savākšanai jūrā, Eiropas Savienības (ES) mēroga bioloģiskās noārdīšanās un kompostējamības standarti un definīcijas, kā arī līdz 2020.cgadam ieviests pilnīgs oksonoārdāmas plastmasas aizliegums - tā ir daļa no nesaistošās rezolūcijas projektā iekļautajiem deputātu priekšlikumiem. EP deputāti atbalsta arī mikroplastmasas aizliegšanu kosmētikā un tīrīšanas līdzekļos vēl pirms 2020. gada.

EP deputāti arī debatēs un pieņems rezolūciju par ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatēto problēmu novēršanu, jo atsevišķu ķimikāliju klātbūtne produktos var kavēt pārstrādi.

Deputāti šodien arī balsos par rezolūciju, kas norāda - lai nemaldinātu patērētājus, viena un tā paša zīmola produktiem vienādā iepakojumā visā ES būtu jābūt arī vienādam sastāvam. Vairākās ES dalībvalstīs, galvenokārt Centrāleiropā un Austrumeiropā, veiktu pārbaužu un pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka vienotajā tirgū ar to pašu zīmolu tiek reklamēti un izplatīti atšķirīga sastāva un kvalitātes produkti.

Atšķirības konstatētas ne tikai pārtikas produktos - zivju pirkstiņos, šķīstošajās zupās un šķīstošajā kafijā vai atspirdzinošajos dzērienos, bet arī tīrīšanas līdzekļos, kosmētikā, tualetes piederumos un zīdaiņiem paredzētos produktos. Ziņojuma projektā teikts, ka atšķirīga sastāva produktus uzņēmumi atšķirīgās dalībvalstīs nedrīkstētu pārdot ar to pašu zīmolu. Ja ražotājs vēlas pielāgot produktu atšķirīgu dalībvalstu tirgum, patērētāji skaidri jāinformē par pielāgojumiem attiecībā uz katru atsevišķo produktu.

EP deputāti cīņai ar "divējādo kvalitāti" rosina ES un valstu līmenī īstenot vairākus pasākumus, tostarp uzlabot pārrobežu sadarbību un apmaiņu ar informāciju, veikt salīdzinošus testus un precizēt Negodīgas komercprakses direktīvu, ar kuras priekšlikumu Eiropas Komisija nāca klajā šā gada aprīlī.

Redaktors iesaka