Sausuma dēļ Lietuvas zemnieki spiesti pārdot govis

Uz augšu