"Ne aculiecinieku, ne līķa..." Prāmja "Estonia" katastrofā pazudušā kapteiņa mīkla

Uz augšu