Astoņi bērni gadiem ilgi cietuši no audžuvecāku fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības
Papildināts

Uz augšu