Bāriņtiesa neesot konstatējusi apstākļus, kas prasītu iejaukšanos Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes locekļu ģimenēs

Uz augšu