Seši bērni Daugavpilī badināti, sisti ar krāsns kruķi un koka rungu. Turpina tiesāt zvērīgos vecākus

Uz augšu