Daļai absolventu portālā "latvija.lv" nepareizi angļu valodas eksāmena rezultāti. Neizdodas pieteikties studijām elektroniski

Aktuālākās ziņas