Pirotehniķi norāda uz nepareizas pirotehnikas lietošanas riskiem, neļaujot to tirgot klātienē

Aktuālākās ziņas