FOTO: AFI/Gatis Dieziņš

Valdība šodien nolēma paaugstināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 296 latiem jau no šā gada 1. oktobra.

Šī summa atbilst zīdaiņa pūriņa vērtībai faktiskajās cenās naudas izteiksmē.

Patlaban pabalsta apmērs ir 98 vai 196 lati, ja māmiņa ir stājusies uzskaitē līdz 12. grūtniecības nedēļai.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmēra palielināšanai līdz 296 latiem šogad no valsts pamatbudžeta papildus būs nepieciešami 587 016 lati. Tā kā dzimstība šogad bijusi mazāka, nekā plānots, Labklājības ministrija minēto summu segs no līdzekļiem, kas ministrijai tika piešķirti no šā gada budžeta.

Labklājības ministrija aprēķinājusi, ka bērna kopšanas pabalsta izmaksai nākamgad būs nepieciešami 2 347 800 lati, 2006. gadā — 2 483 100 lati, bet 2007. gadā — 2 618 100 lati.

Saskaņā ar valsts sociālās apdrošināšanas budžeta modeļa demogrāfijas prognozēm plānots, ka šogad piedzims 21 180 bērni, 2005. gadā — 21 254 bērni, 2006. gadā — 21 715 bērni, 2007. gadā — 22 176 bērni, 2008. gadā — 22 630 bērni, bet 2009. gadā — 23 054 bērni.