Sv 29.11.2020.

NBS: drošībnieks Gulbis viltojis dokumentus; viņu atbrīvo no dienesta

FOTO: AFI

Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) ir pabeigta dienesta izmeklēšana par atstādinātā Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta virsnieka virsleitnanta Edgara Gulbja lietas izmeklēšanā atklātajiem nelikumīgajiem darījumiem.

Dienesta izmeklēšanas laikā konstatēts, ka virsleitnants Gulbis savās pašrocīgi rakstītajās autobiogrāfijās nav norādījis faktu par to, ka pirms iestāšanās dienestā ir tiesāts par tīša nozieguma izdarīšanu, kā arī ir sniedzis nepatiesas ziņas par savu vidējo izglītību. Arī dienesta gaitas izvērtēšanas un atestācijas materiālos nav norādījis, ka tajās iekļautā informācija par viņa vidējo izglītību ir nepatiesa, tādējādi apzināti maldinot Bruņotos spēkus un slēpjot apstākļus, kas viņam liegtu pildīt profesionālo dienestu, portāls «Apollo» uzzināja NBS Preses daļā.

Izmeklēšanas atzinumā secināts, ka dienesta laikā virsleitnants Gulbis ar šādu rīcību apzināti, ilgstoši un pastāvīgi pieļāvis likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus, kā arī vairākkārt veicis darbības, par kurām paredzēta arī kriminālatbildība.

Lai novērstu pārkāpumus, to sekas, cēloņus un veicinošos apstākļus, virsleitnantam Gulbim piemēros disciplinārsodu — atvaļināšanu no aktīvā dienesta pirms noteiktā laika.

Tomēr dienesta izmeklēšanā netika konstatēti gadījumi, kad virsleitnants Gulbis dienesta laikā nebūtu pildījis viņam uzticētos dienesta pienākumus. Dienesta laikā ticis raksturots kā priekšzīmīgs karavīrs. Tāpat tika noskaidrots, ka virsleitnants Gulbis piedalījies sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanā.

Sakarā ar to, ka dienesta izmeklēšanas gaitā un atzinuma sastādīšanā tika izmantota informācija, kas iegūta pret virsleitnantu Gulbi ierosinātajā kriminālprocesā, NBS plašāku informāciju nesniegs, jo tā ir izmeklēšanas noslēpums un nav izpaužama bez procesa virzītāja atļaujas.

Jau ziņots, ka atbilstoši prasībām un dienesta specifikai, Bruņotajos spēkos tika veiktas nepieciešamās virsleitnanta Gulbja pārbaudes, taču no atbildīgajiem Iekšlietu ministrijas dienestiem netika saņemta informācija par viņa nelikumīgajām darbībām un sodāmību.

Pērn, novembrī, saņemot informāciju par virsleitnanta Gulbja lietas izmeklēšanā atklātajiem nelikumīgajiem darījumiem, NBS komandieris ierosināja dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu faktus.

Aktuālākās ziņas