T 14.04.2021.

Viena kļūme un 90 000 tonnu amonija nitrāta nopostītu Rīgu

Pēc sprādziena rūpnīcā Teksasā.

FOTO: Reuters/Scanpix

Rīgā plāno uzglabāt 4,5 reizes vairāk amonija nitrāta minerālmēslu nekā nupat nopostītajā pilsētā Teksasā! 17.aprīlī nograndušajam sprādzienam ASV Teksasas štata minerālmēslu ražotnē, kas paņēma cilvēku dzīvības, daudzus ievainoja un nopostīja nelielo pilsētu, vajadzētu būt nopietnam brīdinājumam arī Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem. Rīgas apkaimju iedzīvotāju biedrības pauž sašutumu par politiķu tuvredzību un kategoriski iestājas pret lēmumu pieļaut lielu apjomu sprādzienbīstamu minerālmēslu transportēšanu Latvijā/Rīgā un to uzglabāšanu Kundziņsalā.

Ar Rīgas Domes (RD) 26.07.2011 lēmumu Nr. 3518 ir dota zaļā gaisma SIA «Riga fertilizer terminal» (RFT) minerālmēslu uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa būvniecībai Kundziņsalā, Rīgā. Tur ir paredzēts pārkraut 2 miljonus tonnu minerālmēslu gadā, tai skaitā arī līdz 600 000 tonnu amonija nitrāta, kas izraisīja trešdienas sprādzienu Teksasā.

Teksasas štata Vestas pilsētā esošās minerālmēslu ražotnes sprādziens, saskaņā ar CNN datiem, paņēmis vismaz 14 cilvēku dzīvības, apmēram 200 cilvēki ir ievainoti, bet pati nelielā pilsētiņa ir izpostīta. Eksplozijas rezultātā līdz ar zemi nolīdzināts gan tuvumā esošais sociālās aprūpes centrs, gan arī daudzdzīvokļu ēka. BBC ziņo, ka sprādziena brīdī ražotnē atradās 20 000 tonnas amonija nitrāta jeb salpetra, kas ir sprādzienbīstama viela. To ļaunprātīgai spridzināšanai teroristi izmantojuši gan iepriekš AVS, gan arī citviet pasaulē.

Salīdzinājumam, RFT plānotajā kompleksā vienlaikus būs atļauts uzglabāt 180 000 tonnas dažādu minerālmēslu, no tiem 90 000 tonnu būs dažādu veidu amonija nitrāta minerālmēslu. Katru dienu uz SIA «Riga fertilizer terminal» teritoriju tiks piegādāti divi vilcienu sastāvi ar minerālmēsliem – kopā 84 dzelzceļa vagoni. Lai piegādātu augstā riska kravu uz RFT, šie vilcienu sastāvi ar sprādzienbīstamajām vielām katru dienu šķērsos lielu daļu Latvijas teritorijas un Rīgas. Savukārt citās pasaules ostās nav atļauts vienlaicīgi uzglabāt vairāk par 5 000 tonnām vai vispār ir aizliegts šo vielu pārkraut. Tomēr Rīgā amonija nitrātam ne tikai atvērtas durvis, bet pat pieļauts šokējoši liels uzglabāšanas apjoms, kas Teksasai līdzīgas eksplozijas gadījumā nopostītu Rīgu.

RD 26.07.2011 lēmums Nr. 3518 par RFT minerālmēslu ražotnes un novietnes būvniecību tika pieņemts steidzīgi, pamatojoties uz nepilnīgiem dokumentiem un atļaujoties nepildīt visas likuma normas. Procesā ir konstatēti šādi pārkāpumi:

1. Vides pārraudzības valsts birojs, izsniedzot atzinumu RFT, savu lēmumu balstīja uz nepilnīgi izstrādātu Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. IVN vērtēja vienīgi ietekmes no plānotās darbības SIA «Riga fertilizer terminal» teritorijā. IVN netika skatītas iespējamās negatīvās ietekmes saistībā ar minerālmēslu kravu transportēšanu pa dzelzceļu caur Latviju/ Rīgu uz Kundziņsalu. Līdz ar to IVN ir uzskatāms par nepilnīgi izstrādātu uz kura pamata nedrīkstēja izsniegt būvatļauju.

2. Tā kā amonija nitrāts un stabilizēti amonija nitrāta minerālmēsli, kādus ir paredzēts pārkraut RFT, ir klasificētas kā sprādzienbīstamas vielas, tās ir pakļautas MK noteikumiem Nr.532 «Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem». Proti, pirms darbības ar amonija nitrātu saturošiem minerālmēsliem uzsākšanas RFT ir jāizstrādā drošības pārskatu un civilās aizsardzības plānu, kuru jāapstiprina Vides pārraudzības valsts birojam un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Sabiedriskās apspriešanas procesā RFT neievēroja minēto MK noteikumu prasības un līdz ar to sabiedrībai bija liegta iespēja paust viedokli RFT drošības pārskata un civilās aizsardzības plāna izstrādē. Turklāt līdzīgi kā IVN ziņojumā, arī RFT civilās aizsardzības plānā vienīgie potenciālie draudi, kas tiek skatīti, saistās ar RFT teritoriju, un netiek skatīti draudi, kas saistās ar amonija nitrāta pārvadājumiem pa dzelzceļu caur Latviju un Rīgu.

3.Lielrīgas reģionālā vides pārvalde RFT izsniedza Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai, kas nebija novērtēta IVN ziņojumā, līdz ar to pārkāpjot likuma «Par piesārņojumu» nosacījumus (28.pants (4)).

Š.g. 17.aprīļa katastrofa ASV Teksasas štatā, līdzīgi kā vēsturiski sprādzieni, piemēram, 2001.gadā Tulūzā, Francijā, 2004. gadā Ziemeļkorejā, ir kārtējais pierādījums, ka darbības ar amonija nitrāta minerālmēsliem ir bīstamas un var radīt katastrofālas sekas sabiedrības veselībai, apkārtējai videi un īpašumiem.

Rīgas Dome, pieņemot steidzīgo lēmumu par RFT minerālmēslu kompleksa būvniecību Kundziņsalā, ir apzināti ignorējusi Rīgas iedzīvotāju intereses. Milzīgais pieļautais uzglabājamo minerālmēslu apjoms, kā arī to regulāra transportēšana pāri Latvijai un Rīgai ir kā viltīgi noslēpta kājnieku mīna. Viens neapdomīgs solis vai viena apzināta sabotāža un puse Rīgas varētu tikt nolīdzināta līdz ar zemi.

Lai Latvijas un Rīgas iedzīvotāju interesēs mudinātu atcelt būvatļauju SIA «Riga fertilizer terminal» minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas terminālim saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem, Mežaparka Attīstības biedrība ir nosūtījusi informatīvas vēstules atbildīgajām amatpersonām: Ministru Prezidentam Valdim Dombrovska kungam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdža kungam, Iekšlietu ministram Rihardam Kozlovska kungam un Rīgas Domes priekšsēdētājam Nilam Ušakova kungam.

* Mežaparka Attīstības biedrība, Biedrība «Bolderājas grupa», Biedrība «Kundziņsala», Vecmīlgrāvja attīstības biedrība, Sarkandaugavas Attīstības biedrība.