ES regulas pieprasa mācības skolā sākt no 6 gadu vecuma, to īstenos jau šogad

FOTO: Lita Krone/LETA

IZM gatavojas īstenot ES regulas, kas  pieprasa mācības skolā sākt no 6 gadu vecuma. IZM jau  ķērusies pie programmas «Skolā no sešiem gadiem» īstenošanas. Jau šajā mācību gadā 1.klasē sāks mācīties bērni no sešu gadu vecuma. 

2011.gadā tika izveidots un izmēģināts integrētās mācību programmas saturs sešgadniekiem. Tad sabiedrības un pedagogu attieksme pret skolas sākšanu sešu gadu vecumā bija noraidoša. Tagad, pildot ES regulas, sabiedrības un pedagogu viedoklis netiks ņemts vērā, programmas īstenošana sāksies 1.septembrī, kad visi sešgadnieki dosies uz skolu - nevis bērnudārzu, kā līdz šim.

2011.gadā VISC izstrādāja mācību programmu sešgadniekiem un pārstrādāja arī mācību saturu bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem.

IZM uzsver, ka 2011.gadā izstrādātās, bet līdz šim neīstenotās, integrētās mācību programmas saturs sešgadniekiem atbilst bērna uztveres īpatnībām un spējām, ko apliecina mācību rezultātu analīze. Aprobācijas gaitā tika konstatēts, ka no programmas sasniedzamajos rezultātos paredzētajām zināšanām tika apgūti 92,5%, bet tikai 7,5% sagādāja grūtības, no prasmēm tika apgūti 80%, bet attiecīgi 20% netika apgūti noteiktajā laikā, no attieksmēm tika apgūti 87,3%, bet 12,7% bērniem sagādāja grūtības.

Aprobācijas eksperti uzsvēruši, ka ļoti svarīgs ir bērnu dzimšanas laiks - pavasaris vai rudens -, arī bērnu bioloģiskais vecums un individuālā attīstība ne vienmēr savstarpēji atbilst.

Galvenais iemesls, kādēļ ES vēlas Latvijas bērnus skolas solā redzēt no sešu gadu vecuma, ir skolas beigšanas vecums un skolas beidzēju konkurētspēja darba tirgū ES.

Portālam «Apollo» neizdevās uzzināt IZM ministres Mārītes Seiles viedokli šajā jautājumā.

Šis ir 1. aprīļa joks un tā saturs ir izdomāts.

Uz augšu
Back