Turpmāk pabalstus varēs saņemt arī rīdzinieki ar lielākiem ienākumiem

FOTO: SanShoot, CC BY-ND 2.0

Rīgas dome šodien nolēma paaugstināt ienākumu kritērija slieksni vairāku pabalstu saņemšanai, ieviest jaunu sociālo pabalstu un palielināt izglītības ieguves pabalsta apmēru.

Pamatā izmaiņas paredz, ka, vērtējot pabalstu piešķiršanu, tiks paaugstināts iedzīvotāju ienākumu līmeņa kritērijs, proti, iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem joprojām varēs saņemt pabalstus.

Dzīvokļa pabalstu patlaban var saņemt ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajā adresē.

Grozījumi paredz: lai saņemtu šo pabalstu, vidējais ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā katram ģimenes loceklim varēs būt 320 eiro pašreizējo 284 eiro vietā.

1

Atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam šo ienākumu līmeni paaugstinās līdz 400 eiro pašreizējo 355 eiro vietā. Šogad tādu pabalstu saņēmušas 10 082 personas.

Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai ģimenēm vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā varēs būt 221 eiro apmērā katram ģimenes loceklim līdzšinējo 192 eiro vietā.

Savukārt vientuļai personai šis minimums būs 270 eiro pašreizējos 234 eiro vietā. Šo pabalstu šogad izmantojušas 2471 persona.

1

Līdz šim maznodrošinātie varēja saņemt 71 eiro gadā pacienta iemaksu segšanai veselības iestādēs. Tagad šis pabalsts būs 100 eiro. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klientam būs trīs mēnešu laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu. Patlaban šis termiņš ir viens mēnesis.

Izmaiņas paredz paplašināt arī izglītības pabalsta saņēmēju loku, nodrošinot tā piešķiršanu arī bērniem no piecu gadu vecuma, nevis sešu, kā tas ir patlaban.

Pabalsts pienāksies līdz 21 gada vecumam, ja jaunietis līdz šim vecumam apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Arī šā pabalsta apmērs no 35 eiro tiks palielināts līdz 50 eiro katram bērnam.

1

Pieņemtās izmaiņas paredz arī jaunu pašvaldības pabalstu patstāvīgas dzīves sākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (SAC) pakalpojuma pārtraukšanas.

Proti, ja persona būs izrādījusi vēlmi dzīvot ārpus SAC telpām, sociālo darbinieku ieskatā viņš būs spējīgs to darīt un viņam tiks piešķirts pašvaldības nodrošināts dzīvoklis, jaunais pabalsts paredz viņam piešķirt arī 430 eiro lielu summu sadzīves priekšmetu, piemēram, gultas, skapju, krēslu un citu, iegādei.

Patlaban rindā uz šo pabalstu esot sešas personas.

Kā skaidro pašvaldība, ar grozījumiem tiek noteikti labvēlīgāki pabalstu saņemšanas kritēriji arī ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem.

Grozījumi paredz, ka pabalstu turpmāk varēs saņemt pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējamu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka ģimenei (personai) pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Kā 21.augustā Sociālo jautājumu komitejā skaidroja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Ruta Klimkāne, šādi grozījumi izstrādāti tādēļ, ka Rīgā samazinās maznodrošināto un trūcīgo personu skaits, līdz ar ko samazinoties arī dzīvokļa, veselības aprūpei un izglītības ieguves pabalsta saņēmēju skaits.

Taču neraugoties uz trūcīgo personu skaita samazinājumu, joprojām turpinot pieaugt arī dzīves dārdzība cilvēkiem, un, lai arī daudzām personām ienākumi nedaudz pārsniedz noteiktos kritērijus, viņi joprojām ir pakļauti nabadzības riskam. Līdz ar to pašvaldība pielīdzinājusi pabalstu apmēru reālajiem izdevumiem.

Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā to pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atskaitot pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kurš stāsies spēkā ar 2019.gada 1.jūniju.

Uz augšu
Back