Valsts pašvaldību pārziņā plāno nodot vismaz 3950 kilometrus vietējo autoceļu

FOTO: Evija Trifanova/LETA

"Latvijas Valsts ceļi" (LVC) pašvaldību pārziņā plāno nodot vismaz 3950 kilometrus vietējās nozīmes autoceļu, liecina LVC Attīstības pārvaldes direktora Gundara Kaina paustais.

Tas ir viens no Transporta attīstības pamatnostādņu 2020.gadam pasākumiem. Šis dokuments nosaka, ka valsts pārziņā atrodas liels maznoslogotu autoceļu tīkls, salīdzinot ar līdzīga lieluma Rietumeiropas valstīm, līdz ar to lēmumi par autoceļu uzturēšanu un pārvaldīšanu ir jāpieņem iespējami zemākā administratīvā līmenī, pēc iespējas tuvāk šo ceļu lietotājiem.

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldību pārziņā no kopējiem 1883 kilometriem vietējo autoceļu plānots nodot 563 kilometrus. Pēc Kaina paustā, nododot ceļu pašvaldībām, valsts turpinās piešķirt mērķdotācijas un papildus tiks piešķirts arī līdzfinansējums ceļu uzturēšanai - 1560 eiro par kilometru. Tiesa, lēmumu par ceļu pārņemšanu pašvaldība varēs pieņemt brīvprātīgi un tas nebūs piespiedu kārtā. Patlaban mērķdotācijās pašvaldībām ik gadu tiek novirzīti aptuveni 50 miljoni eiro.

No 1883 kilometriem RPR robežās esošo ceļu 1330 kilometri ir grants seguma, bet 553 - melnā seguma.

Kopumā vietējās nozīmes ceļu tīkla kopgarums valstī ir 12 894 kilometri.

Uz augšu