Pk 30.10.2020.

"Prātam neaptverami, ka mūsu sabiedrībā ir tik bezatbildīgas personas." Izpostīta dabas lieguma "Lielie Kangari" teritorija

FOTO: Ropažu novads

Dedzināti un apķēpāti informatīvie stendi, salauzta norobežojošā barjera pie skatu torņa, saplēsta un krūmos aizmesta atkritumu tvertne – tik bēdīgs skats konstatēts dabas lieguma "Liela Kangari" teritorijā automašīnu stāvlaukumā un pie skatu torņa.

"Joprojām ir prātam neaptverami, ka mūsu sabiedrībā ir tik bezatbildīgas personas, kuras nedraudzējas ar veselo saprātu un ir spējīgas vienīgi postīt un bojāt to, ko ir uzcēlis un par ko rūpējas kāds cits.

11

Skatu tornis un dabas taka "Lielajos Kangaros" izbūvēta par pašvaldības līdzekļiem, lai dotu iespēju gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem iepazīt Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – NATURA 2000 iekļauto dabas lieguma "Lielie Kangari" ezera un purva takas burvību dažādos gadalaikos, agrās rīta stundās un vēlos, klusuma un miera pilnos vakaros," vēsta Ropažu novada pašvaldība.

Aicinām atsaukties aculieciniekus vai ikvienu, kam ir kāda informācija par veiktajām vandalisma darbībām, zvanot uz Ropažu novada pašvaldības policiju pa tālruni 67918219 vai Valsts policijai - 110.

Kā arī – ja redzat, ka sabiedriskās vietās tiek veikti postījumi, lūdzam par to nekavējoties informēt pašvaldības vai Valsts policiju.

Aktuālākās ziņas