S 31.10.2020.

VID atmaksāts dīkstāves pabalsts par 534 personām 170 400 eiro apmērā

Eiro banknotes un monētas. Ilustratīvs attēls

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Līdz septembra vidum dīkstāves pabalsts Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atmaksāts par 534 personām 170 400 eiro apmērā, liecina VID sniegtā jaunākā informācija.

Dīkstāves atmaksa veikuši 200 darba devēji/pašnodarbinātie, no tiem par 224 personām pēc VID aicinājuma veiktas atmaksas 65 800 eiro apmērā (85 darba devēji/pašnodarbinātie), bet par 312 personām nodokļu maksātāji pēc savas iniciatīvas veica atmaksas 104 600 eiro apmērā (117 darba devēji/pašnodarbinātie).

Kopumā dīkstāves pabalsts tika izmaksāts 55 200 personām (darbiniekiem un pašnodarbinātajiem) par kopējo summu 53,8 miljoni eiro.

Likumdevējs VID ir uzticējis pienākumu kontrolēt dīkstāves pabalstu saņemšanas pamatotību un nepieciešamības gadījumā rīkoties, lai nepamatoti saņemtie līdzekļi tiktu atgriezti valsts budžetā.

VID pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, lai noteiktu, vai konkrētajam darba devējam vai pašnodarbinātai personai dīkstāves pabalsts ir jāatmaksā un kādā apmērā, atbilstoši riska informācijai tiek veikta padziļināta analīze personai, kurai dīkstāves pabalsts piešķirts.

Tās laikā tiek vērtēta informācija no darba devēju ziņojumiem par dīkstāves laikā atlaistajiem un pieņemtajiem darbiniekiem, čeku loterijā iegūtā informācija, vai darba devējam ir bijis ieņēmumu samazinājums atbilstoši uzrādītajam, vai pašnodarbinātā persona dīkstāves pabalsta izmaksas laikā nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības.

Tā piemēram, ir identificēti 728 darba devēji, kuri ātrāk nekā mēnesi pēc pabalsta pieprasīšanas ir izbeiguši darba attiecības ar 2657 darbiniekiem. Tāpat ir identificētas 969 pašnodarbinātās personas, kuras dīkstāves periodā ir saņēmušas ienākumus no saimnieciskās darbības.

Katra situācija tiek individuāli analizēta, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju un aicinot nodokļu maksātāju pašu izvērtēt pabalsta pieprasīšanas pamatotību, skaidroja VID.

Līdztekus pienākumam pabalstus izsniegt, VID ir pienākums raudzīties, lai nepamatoti saņemtās summas tiktu atgrieztas valsts budžetā. VID pārstāvji skaidroja, ka dīkstāves pabalsta saņemšanas pamatotība tiks pārbaudīta arī turpmāk, jo ziņas, kas liecina par nepatiesas informācijas sniegšanu, no uzņēmuma puses var tikt sniegtas vai iegūtas arī vēlākā periodā.

Lai atgūtu nepamatoti pieprasīto vai saņemto dīkstāves pabalstu, VID atgūšanas procesā piemēro principu "Konsultē vispirms", sazinās ar nodokļu maksātāju un informē par nepamatoti saņemtā dīkstāves pabalsta atmaksu. Ja nodokļu maksātājs vēršas ar iesniegumu par maksājuma sadalīšanu termiņos, VID vērtē iespēju vienoties par labprātīgu saistību izpildes grafiku, ņemot vērā iesniegumā ietverto motivāciju un VID rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu saistību izpildi.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem noteiktajam, gadījumos, ja dīkstāves pabalsts nav atmaksāts labprātīgi, VID to jāpiedzen, piemērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumus.

Aktuālākās ziņas