Dienvidamerika un Āfrika turpina zaudēt mežus; Eiropā mežu platības pieaug

Dienvidamerikā un Āfrikas Subsahāras reģionā turpinās strauja mežu izciršana, savukārt Eiropas un citas bagātās rietumvalstis arvien vairāk īsteno nopietnus pasākumus meža platību palielināšanā, vēsta izdevums «The Economist».

Dienvidamerikā un Subsahāras reģiona valstīs Āfrikā katru gadu tiek zaudēti meži gandrīz piecu miljonu hektāru platībā, savukārt rietumvalstīs vērojama pretēja situācija - mežu platībām ir tendence palielināties.

Piemēram, Spānijā 1990.gadā meži klāja 28% valsts teritorijas, savukārt tagad šis īpatsvars ir pieaudzis līdz 37%.

Savukārt Grieķijā un Itālijā mežu platības īpatsvars ir palielinājos no 26% līdz 32%.

Valsts teritorijas apmežošanas tendence ļoti uzskatāmi vērojama arī Īrijā - 1922.gadā, kad tika izveidota Īrijas valsts, meži klāja aptuveni 1% Īrijas teritorijas, bet šobrīd meži aizņem jau 11%.

Īrijas valdība ir izvirzījusi mērķi panākt, ka mežu platības īpatsvars līdz 2040.gadam pieaug līdz 18%.

Mežu platības pieaug arī Ziemeļamerikā un Austrālijā.

Mežu platību pieaugums Eiropā un citās rietumvalstīs skaidrojams ar lauksaimniecībā izmantojamo zemju samazināšanos, kā arī attiecīgu valdību politiku un subsīdijām apmežošanai.