Pētījums: Draudzība var paildzināt dzīvildzi sievietēm ar krūts vēzi

FOTO: pexels.com

Sievietēm ar krūts vēzi pastāv lielākas izdzīvošanās izredzes un zemākas iespējas, ka vēzis atgriezīsies, ja tās ir sabiedriski aktīvākas un uztur draudzīgas saites ar apkārtējiem, atklāts jaunā pētījumā, kas publicēts Amerikas Vēža biedrības žurnālā «Vēzis».

Pētījums, kas ticis veikts Oklendā, Kalifornijā, tiek uzskatīts par plašāko pētījumā, kurā pētīta saikne starp sociālajām attiecībām un vēža slimnieku izdzīvošanas rādītājiem.

Pētnieki aptaujāja 9267 sievietes ar krūts vēzi un pētīja, kā viņu sociālais stāvoklis divus gadus pēc vēža diagnosticēšanas ietekmējis izdzīvošanas iespējas. Grupā bija 1448 gadījumi, kad vēzis atgriezās, 1521 - tika konstatēta nāve, no kuriem 990 gadījumos iemesls tam bija krūts vēzis.

Pētījumā atklājies, ka sievietēm, kas ir izolētas ir par 43% lielāka varbūtība vēža recidīvam, 64% lielāka iespējamība nomirt no vēža, 69% lielāka iespējamība nomirt cita iemesla dēļ.

Pētījumā uzsvērts, ka sociālajām saitēm - atbalstam no laulātā drauga, draugiem un ģimenes, kā arī sabiedrības kopumā - ir liela loma cilvēka garīgās, fiziskās un emocionālās veselības uzturēšanā.

«Ir labi zināms, ka sievietēm, kam ir vairāk sociālo saišu, ir kopumā zemāks nāves risks,» atklāj pētījuma autore Candyce H. Kroenke. «Mūsu atklājumi liecina, ka ir būtiska loma sieviešu sociālajām saitēm, kam ir saistība ar vēža recidīvu un nāves iespējamību.»

Tomēr pētījumā atklāts, ka rezultāti var būt dažādi atkarībā no sociālo saišu veida, rases, etniskās piederības, vecuma un citiem parametriem. Tomēr kopumā pētījums apliecina, ka sociālās attiecības ir ļoti svarīgas vispārējai veselībai un labsajūtai.

Kā sociālas būtnes cilvēki nav paredzēti darboties vienatnē. Stipras saites ar laulāto, draugiem un citiem sabiedrības locekļiem var spēlēt svarīgu lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā un paaugstināt izdzīvošanas izredzes krūts vēža pacientēm.