IZM secina, ka Zinātņu akadēmijas ēka izmantota neefektīvi; eksperts rosina ierīkot viesnīcu

Uz augšu