Levits un Satversmes tiesas tiesneši vienojušies, ka nepieciešams stiprināt iestādes kapacitāti un finansiālo neatkarību

Valsts prezidents Egils Levits

FOTO: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents Egils Levits un Satversmes tiesas tiesneši šodien, 3. jūnijā, tikšanās laikā bija vienisprātis, ka nepieciešams stiprināt Satversmes tiesas kapacitāti un finansiālo neatkarību, lai garantētu tai uzdoto funkciju īstenošanu, par trešdienas tikšanās iznākumu aģentūru LETA informēja Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda.

Tikšanās laikā tika runāts par Satversmes tiesas darba nepārtrauktību ārkārtējās situācijas apstākļos, konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā un jautājumiem, kas saistās ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Tika skarti arī jautājumi par sabiedrībai aktuālām tēmām, tostarp nevienlīdzības mazināšanu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēja prezidentu, ka Satversmes tiesā ievērojami pieaudzis darba apjoms. Pieteikumu kvalitāte ir uzlabojusies un, pēc Ziemeles paustā, vērojams, ka pieteikuma iesniedzēji guvuši lielāku izpratni par Satversmes tiesas procesu.

Priekšsēdētāja uzsvēra, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu šajā periodā ir pieaudzis ne tikai saņemto pieteikumu, bet arī ierosināto lietu skaits. Šobrīd ierosinātas jau 32 lietas, aptverot visu tiesību sistēmu, tādējādi lietu skaits pietuvojies pagājušā gada ierosināto lietu kopskaitam.

Valsts prezidents Egils Levits esot atzinīgi novērtējis Satversmes tiesas darbu un paudis gandarījumu, ka konstitucionālo orgānu dialogs tiek turpināts, neraugoties uz ārkārtējo situāciju.

Apspriežot tiesas darba aktualitātes, Satversmes tiesas priekšsēdētāja izcēla šobrīd tiesvedībā esošās pēc tiesībsarga pieteikumiem ierosinātās lietas, kurās tiesai nākas plaši skatīt ar sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu saistītus jautājumus.

Runājot par Satversmes tiesas nolēmumu izpildi, tiesneši uzsvēra, ka savlaicīga nolēmumu izpilde pēc būtības raksturo Latviju kā tiesisku valsti. Puses apsprieda, kā veidot efektīvu komunikāciju saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu izpildes kontroli, veicinot nolēmumu savlaicīgu izpildi.

Sarunas noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja pateicās Valsts prezidentam par tikšanos un dāvināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogu "Brīvība un atbildība. Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem", tādējādi akcentējot tiesas īstenotās komunikācijas aktivitātes skolu jaunatnes izglītošanā.

Uz augšu