Hronoloģija ⟩ Rinkēvičs apkopojis ĀM rīcību Kristīnes Misānes lietā

Kristīne Misāne

FOTO: personīgais arhīvs

Pirmdien, 17. februārī, Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sociālajā tīklā "Facebook" publiskoja detalizētu ministrijas rīcību skaļajā Kristīnes Misānes lietā hronoloģiskā secībā.

2018. gada 10. decembris. ​Pēc ziņu saņemšanas no Kristīnes Misānes radiniekiem par viņas aizturēšanu Latvijas vēstniecība Dānijā nekavējoties:

  • ​rakstiski vērsās Dānijas policijā un tiesā ar lūgumu sniegt informāciju par aizturēšanu un amatpersonām, ar kurām var sazināties šajā lietā;
  • ​nodeva radiniekiem informāciju par Dānijā praktizējošiem advokātiem un informāciju, ka Misānei ir iespēja telefoniski sazināties ar radiniekiem LV.

2019. gada 21. janvāris. ​Ārlietu ministrijā tika saņemts Misānes māsas M. Batrakas iesniegums, kurā tiek minēts fakts par izdošanu DĀR (pēc! Latvijas kompetentās iestādes lēmuma neizdot Eiropas aresta orderi).

2019. gada 23. janvāris. Latvijas vēstniecības Dānijā konsulārā amatpersona apmeklēja Misāni ieslodzījuma vietā, kur tika noformēta Misānes universālpilnvara viņas māsai, tostarp par abu bērnu aprūpes tiesībām Latvijā, un māsas dēlam.

2019. ​gada 5. marts. Ārlietu ministrija pēc Misānes māsas lūguma nosūtīja vēstuli Kopenhāgenas pilsētas tiesai par ziņojumiem/pētījumiem par cilvēktiesību un tiesu varas situāciju DĀR.

2019. gada 8. marts. Ārlietu ministrijā notika starpnozaru sanāksme ar māsas, kā arī TM, Ģenerālprokuratūras, PMLP, Valsts policijas dalību. Sanāksmē tiek pārrunāti visi aktuālie izdošanas un Misānes bērnu aizsardzības Latvijā jautājumi.

2019.​ gada 14. marts. Vēstniecības konsulārā amatpersona piedalījās tiesas sēdē, kurā tika lemts par drošības līdzekļa pagarināšanu Misānei.

2019. gada 28. marts. ​Vēstniecības konsulārā amatpersona piedalījās tiesas sēdē, kurā tika lemts par drošības līdzekļa pagarināšanu Misānei līdz Dānijas prokuratūras lēmumam par izdošanu vai neizdošanu.

2019. ​gada 2. aprīlis. Dānijas Prokuratūra pieņēma lēmumu Misāni izdot DĀR.

13

2019. gada 14. jūnijs. ​Vēstniecības konsulārā amatpersona piedalījās tiesas sēdē, kurā tika izskatīta Misānes iesniegtā pārsūdzība Dānijas prokuratūras lēmumam izdošanai DĀR.

2019.​ gada 10. jūlijs. Misāne telefoniski vērsās vēstniecībā ar sūdzībām, jo uzskatīja, ka ieslodzījuma vietā pret viņu valda diskriminējoša attieksme. Galvenās sūdzības bija par cietuma administrācijas neatsaucību pieprasījumiem videozvana ar bērniem nodrošināšanai un par nepietiekamu veselības aprūpi.

15. jūlijs, 31. jūlijs, 4. septembris un 23. septembris. ​Vēstniecība nosūtīja pieprasījumus ieslodzījuma vietas administrācijai un Probācijas dienestam par Misānes sūdzībām, aicinot nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un primāri noorganizēt saziņu ar bērniem videozvana režīmā. Tāpat tika lūgta vēstniecības pārstāvja tikšanās ar cietuma administrāciju, lai izrunātu šo jautājumus.

2019. gada 26. septembris. Vēstniecība saņēma Dānijas probācijas dienesta atbildi, ka videosaziņa nav iespējama cietuma telpās, par šo jautājumu ir atbildīga policija.

2019. gada 4. oktobris:​

  • ​vēstniecības konsulārā amatpersona Dānijas Ārlietu ministrijā iesniedza notu, kurā vēstniecība lūdz Dānijas Ārlietu ministrijas iesaisti, lai risinātu jautājumu par Misānes saziņas iespējām ar viņas nepilngadīgajiem bērniem un medicīniskās aprūpes nodrošināšanu;
  • vēstniecība saņem ziņu no Misānes māsas, ka 02.10.2019. Dānijas Augstākajā tiesā ir pieņemts lēmums Misānei atteikt pārsūdzību un stājas spēkā lēmums par izdošanu DĀR.

2019. gada 7. oktobris. ​Misānes māsa lūdza vēstniecību noorganizēt Misānes dēla vizīti ieslodzījuma vietā. Vēstniecība nekavējoties vērsās pie Dānijas Probācijas dienesta par vizītes nodrošināšanu. Vizīte tika apstiprināta uz 09.10. un 10.10.

2019. gada 11. oktobris. ​Tika saņemta pozitīva Dānijas policijas atbilde par videosaziņas nodrošināšanu ar bērniem. Turpmāk Dānijas policijas pārstāvji nepastarpināti sazinās ar Misāni un viņas māsu un saskaņā ar vēstniecības rīcībā esošo informāciju saziņa veikta regulāri - reizi nedēļā.

2019. ​gada 14. oktobris. Ārlietu ministrija izsauca Dānijas vēstnieku Latvijā Flemming Stender. Tikšanās laikā lūdza neizdot Misāni DĀR un iesniedza Latvijas nostāju (non paper) šajā jautājumā.

2019. gada 17. oktobris. ​Vēstniecība saņēma Dānijas probācijas dienesta atbildes vēstuli par veselības aprūpes nodrošināšanas kārtību Dānijas cietumos un konkrēti arī Misānes lietā.

2019. ​gada 29. oktobris. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs telefonsarunā ar Dānijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāru E.B. Rasmussen vēlreiz lūdza Dāniju izskatīt jautājumu par Misānes neizdošanu DĀR.

2019. gada 30. oktobris. ​Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga tikās ar Dānijas ĀM valsts sekretāru Rasmussen, lai iesniegtu notu un lūgtu neizdot Latvijas pilsoni DĀR.

13

2019. ​gada 4. novembris. Ņemot vērā, ka visas uzrunātās Dānijas amatpersonas līdz šim bija norādījušas, ka Misānes lieta ir Dānijas Valsts Prokuratūras kompetencē, kuras saziņas partneris Latvijā ir Ģenerālprokuratūra, ĀM nosūtīja vēstuli LV Ģenerālprokuratūrai ar lūgumu par neizdošanu vērsties Dānijas kompetentajā iestādē.

2019. gada 6. novembris. ​Atsaucoties uz Ģenerālprokuratūras lūgumu, ĀM nosūtīja Ģenerālprokuratūrai otru vēstuli, informējot par starptautiskajiem ziņojumiem par cilvēktiesību situāciju DĀR un apstākļiem ieslodzījuma vietās.

2019. gada 6. novembris. ​Ārlietu ministrijā notika starpnozaru sanāksme, kurā piedalījās TM, ĀM, Ģenerālprokuratūra un Misānes māsa. Māsa tiek informēta par institūciju veiktajām darbībām un tālāko rīcību.

2019. gada 13. novembris. ​Vēstniecības konsulārā amatpersona piedalījās tiesas sēdē, kurā Kopenhāgenas tiesa lēma atbrīvot Misāni, jo vairs nav pamatojuma apcietinājumam (bija pagājis 30 dienu termiņš kopš tiesas lēmuma personu izdot DĀR, bet DĀR nebija atbildējusi uz lūgumu braukt viņai pakaļ). Dānijas Valsts prokuratūra pārsūdzēja šo Kopenhāgenas tiesas lēmumu. Pārsūdzība tika apmierināta un palika spēkā Dānijas tiesas lēmums izdot Misāni DĀR.

2019.​ gada 14. novembris. Ārlietu ministrs uzrunāja Misānes lietu ar Dānijas vēstnieku ES vēstnieku pusdienu ietvaros.

2019. gada 15. novembris. ​Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga par Misānes lietu uzrunāja Dānijas ārlietu ministru Jeppe Kofod.

2019. gada 20. novembris.​ Misāne iesniedza Dānijai patvēruma pieprasījumu. Ārlietu ministrija pēc Misānes māsas lūguma nosūtīja informāciju par starptautisko organizāciju ziņojumiem par cilvēktiesību un tiesu varas situāciju DĀR izmantošanai patvēruma pieprasījuma lietā. Nodoti arī cilvēktiesību ekspertu kontakti.

2019. gada 20. novembris.​ ​Ārlietu ministrija aicina Tiesībsargu apsvērt iespēju iesaistīties Misānes tiesību aizsardzībā, ņemot vērā viņa rīcībā esošos starptautiskās sadarbības instrumentus.

25.11.2019. ​Ārlietu ministrija pēc Misānes māsas lūguma nosūta analogu informāciju Misānes advokātam izmantošanai patvēruma pieprasījuma lietā.

25.11.2019. ​ Pēc informācijas saņemšanas no Misānes, ka viņas rīcībā nav visu Dānijas tiesvedības dokumentu tulkojumu viņai saprotamā valodā, vēstniecība iesniedza Dānijas ĀM notu ar pieprasījumu sniegt visus dokumentus Misānei latviešu vai angļu valodā.

26.11.2019. ​Ārlietu ministrijā notika starpnozaru sanāksme, kurā piedalījās TM, ĀM un Ģenerālprokuratūra un tika pārrunāts par iespējamo tālāko iestāžu rīcību.

27.11.2019. ​Tiek saņemta Misānes sūdzība par ieslodzījuma vietu, ka netiek nodrošināta atbilstoša medicīniskā palīdzība.

30.11.2019. ​Vēstniecība vērsās pie Dānijas Probācijas dienesta un cietuma administrācijas par Misānes veselības stāvokli un atbilstošu medicīniskās palīdzības nodrošināšanu.

29.11.2019. ​Ārlietu ministrija nosūtīja notu DĀR ar lūgumu sniegt atbildi par Misānei izvirzītajām apsūdzībām, par kurām Misāne tiks tiesāta DĀR un iespējamo soda apmēru. Atbilde vēl nav saņemta.

30.11.2019. ​ Pēc vairākkārtējiem vēstniecības atgādinājumiem no Dānijas ĀM tika saņemta formāla atbilde uz 03.10.2019., 29.10.2019. un 25.11.2019. notām, ka informācija nodota Dānijas kompetentajām iestādēm – Tieslietu ministrijai, Ģenerālprokuratūrai, Dānijas cietumam un Probācijas dienestam.

09.12.2019. ​Ārlietu ministrs uzrunāja Dānijas ārlietu ministru, kurš norādīja, ka Misānes lieta ir Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras kompetencē.

17.12.2019.​ Probācijas dienests sniedz informāciju, ka jāvēršas pie slimnīcas. Tāpat norāda, ka cietumā veselības pārbaudes un medicīniskā palīdzība Misānei tiek nodrošināta noteiktajā (vispārīgajā / minimālajā) kārtībā. Vēstniecība nekavējoties vērsās pie slimnīcas.

20.12.2019. ​Ārlietu ministrija nosūtīja vēstuli Ģenerālprokuratūrai ar lūgumu vērsties pie Dānijas tieslietu ministra pārskatīt izdošanas prasījuma pamatotību, pamatojoties uz 2005. gada 25. augusta Dānijas konsolidētā tiesību akta Nr. 833 par likumpārkāpēju izdošanu (The Danish Act on Extadition of Offenders, Consolidation Act No. 833 of 25 August, 2005) 12. un 15. pantu.

07.01.2020. ​Ārlietu ministrija Ģenerālprokuratūrai nosūtīja no Misānes advokāta saņemtos DĀR izdošanas lūguma lietas materiālus.

10.01.2020.​ Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga tikšanās laikā ar Dānijas premjerministres biroja vadītāju Vibeke Pasternak Jørgensen pārrunāja Misānes lietu.

15.01.2020. ​Ārlietu ministrs atkārtoti uzrunāja jautājumu ar Dānijas ārlietu ministru Jeppe Kofod darba vizītes ietvaros Indijā, kā arī ar DĀR ārlietu ministri Naledi Pando, aicinot pēc iespējas ātrāk noslēgt Latvijas un DĀR starptautiskās tiesiskās palīdzības līgumu.

15.01.2020. ​Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga vēlreiz uzrunāja Dānijas ĀM amatpersonas par nepieciešamību rast pozitīvu risinājumu Misānes lietā.

15.01.2020. Ārlietu ministrijas pārstāvji (Konsulārais departaments un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs) piedalījās starpinstitūciju sanāksmē Tieslietu ministrijā par tālāko iestāžu rīcību, piedalījās arī Misānes māsa.

16.01.2020. ​Saņemta slimnīcas atbilde. Vēstniecība nekavējoties nosūtīja vēstuli Probācijas dienestam, lūdzot nodrošināt nepieciešamo veselības aprūpi, jo Misāne nevar atgriezties Latvijā, pamatojoties uz Dānijas tiesas lēmumu. Vēstniecība no M. Batrakas saņemto Misānes veselības uzziņu nosūtīs Dānijas kompetentajai iestādei turpmākās ārstēšanās nodrošināšanai.

16.01.2020. ​Dānijas vēstniekam tika iesniegts Latvijas Republikas Saeimas paziņojums, kurā Saeima lūdz Dānijas tiesībaizsardzības iestādes sniegt atbalstu Latvijas kompetentajām iestādēm, rodot risinājumu, lai Latvijas pilsone Misāne netiek izdota DĀR. Vēstniecība Kopenhāgenā paziņojumu diplomātiskā ceļā nosūtīja arī Dānijas ĀM.

22.01.2020. ​Vēstniecības konsulārā amatpersona tikās ar DĀR vēstniecības Kopenhāgenā vadītāja vietnieci, lai izskaidrotu lietas apstākļus un atgādinātu par nepieciešamību saņemt atbildi uz DĀR Ārlietu ministrijai adresēto notu.

23.01.2020.​ Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga Kopenhāgenā tikās ar Dānijas parlamenta priekšsēdētāju Henrik Dam Kristensen, lai iesniegtu Saeimas rezolūciju un aktualizētu Latvijas pilsones neizdošanu DĀR.

24.01.2020. ​Ārlietu ministrijas pārstāvji (Konsulārais departaments un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs) piedalījās starpinstitūciju sanāksmē Tieslietu ministrijā par tālāko iestāžu rīcību, piedalījās arī VP Kanceleja.

10.02.2020. ​Uz ĀM tika izsaukts Dānijas Karalistes vēstnieks Latvijā Flemming Stender, lai tiktos ar Valsts sekretāru Andri Pelšu. Vēstniekam tika izteiktas bažas par izdošanas neatbilstību cilvēktiesībām, kā arī iesniegta atbilstoša nota.

10.02.2020. un 11.02.2020 ​Vēstniecības konsulārā amatpersona tikās ar Misāni ieslodzījuma vietā, lai noformētu dokumentus, kas izdošanas gadījumā nepieciešami konsulārās palīdzības nodrošināšanai DĀR. Probācijas dienestam pieprasīta medicīniska pārbaude saistībā ar Misānes uzsākto veselības stāvokli un badastreiku.

14.02.2020. ​Vēstniecības konsulārā amatpersona piedalījās Austrumu apgabala tiesas sēdē, kas izskatīja Dānijas prokuratūras apelāciju par Kopenhāgenas pilsētas tiesas lēmumu atbrīvot K. Misāni, jo viņa ieslodzījumā atrodas neproporcionāli ilgu laiku tam nodarījumam par ko tiek apsūdzēta.

17.02.2020.​ Ārlietu ministrijas pārstāvji (Konsulārais departaments un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs) piedalījās starpinstitūciju sanāksmē Tieslietu ministrijā par tālāko iestāžu rīcību, piedalījās arī VP Kanceleja.

Uz augšu
Back