Pārtiku pēc derīguma termiņa beigām drīkstēs ziedot bez starpniekiem

Pārtika. Ilustratīvs attēls

FOTO: Zane Bitere/LETA

Pārtiku pēc derīguma termiņa beigām būs atļauts ziedot arī tieši galapatērētājam, nevis tikai ar labdarības organizāciju starpniecību, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie un valdības otrdien pieņemtie noteikumi "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām".

Patlaban pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām var ziedot tikai biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, kas nodarbojas ar labdarību. Atļaujot pārtiku ziedot arī tieši galapatērētājam, tiks veicināta pārtikas pārpalikumu pārdale un mazināta tās nonākšana atkritumos, skaidro ZM.

Noteikumos ir precizēts, ka pārtiku varēs ziedot jebkurš pārtikas uzņēmums, kas nes vai nenes peļņu, publisks vai privāts, saistīts ar jebkuru pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulā noteikto definīciju.

Ziedot pārtiku tieši galapatērētājam varēs tikai tad, ja ziedotājs nodrošinās atsevišķu vietu pārtikas izdalei un ievēros Eiropas normatīvos noteiktās prasības. Gadījumos, kad ziedotājs vai saņēmējs nodos pārtiku tieši galapatērētājam, tas nodrošinās ziedošanai paredzētās pārtikas marķēšanu ar īpašu, skaidri saskatāmu un neizdzēšamu norādi, piemēram "Ziedošanai", "Labdarībai" u.c.

Tāpat noteikumu projektā ir paplašināts to organizāciju loks, kas varēs saņemt ziedošanai paredzēto pārtiku, ietverot arī Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas personas un pašvaldību sociālos dienestus. Pārtiku būs atļauts nodod ziedošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, ja attiecīgā pārtika atbilst noteikumu par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem pielikumā noteiktajām prasībām.

Ziedotājam vai vai ziedojuma saņēmējam jānodrošina ziedošanai paredzētās pārtikas izsekojamība un uzglabāšanas apstākļi atbilstoši marķējumā norādītajai informācijai un tas, ka ziedošanai nodotā pārtika atbilst ES normatīvos noteiktajām vispārējām nekaitīguma prasībām. Pārtikas izdales vietā būs jāizvieto norāde par to, ka ziedošanai paredzētajai pārtikai ir beidzies minimālais derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā "Ieteicams līdz…". Pēc minimālā derīguma termiņa beigām nevarēs ziedot zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku.

Noteikumu pielikums ir papildināts ar atsevišķām pārtikas grupām, ko var nodot ziedošanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām šajā pielikumā noteiktā laikposmā.

Ja ziedojuma saņēmējs noteiktajā laikposmā nebūs izdalījis ziedošanai paredzēto pārtiku vai sociālo pakalpojumu sniedzējs nebūs to izlietojis, tas būs atbildīgs par tās iznīcināšanu. Ziedotājs un saņēmējs varēs izlemt par individuālu un brīvprātīgu vienošanos ar katru ilgstošās sociālās aprūpes iestādi par šāda pārtikas ziedojuma saņemšanu.

Aktuālākās ziņas