S 5.12.2020.

ano ģenerālsekretārs antoniu gutērrešs